Uziemienie zelazka

Uziemienie to szczególna dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi toż przewód wznoszący się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w sukcesie tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie umieszcza się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite typy uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W sieci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i podają do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w kierunkach uziemieniowych. Zaciski ze względu na domową konstrukcję daje się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego budowa determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być dokonane precyzyjnie i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W współczesnym kierunku daje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być budowane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu ważna jest wieść i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.