Uzaleznienie napoje energetyczne

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) liczące na pełnym podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego wykazuje się dobrym sposobem na uzyskanie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z drugą przestaje być dlań dobry. Nie obejmuje nic niestosownego w sukcesu, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czyli jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy cały harmonogram dnia planowany jest pod kątem możliwości zdobycia satysfakcji wynikającej z stałego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba chora na uzależnienie od pornografii angażuje się oglądaniem pornografii chociażby w porach pracy czyli w sezonie, który powinna spędzić na umiejętności bądź działaniu innych obowiązków. Leczenie ujawnia się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna być, iż traci kontrolę nad własnym mieszkaniem i patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia codziennego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może wywołać spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zazwyczaj nie zachodzi takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, iż nie stanowi to szybko uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który wchodzi przeważać nad jakimikolwiek innymi elementami życia danej instytucje. Charakteryzuje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, eksperymentowanie i sprawdzanie, uniewrażliwienie, eskalacja i realizacja. Leczenie nałogu grupa kobiet rozpoczyna tylko po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych szybko nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby wcielić w mieszkanie swoje umiejętności, jakie mogą okazać się niebezpieczne dla innych ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w stopniu otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i podać mu motywacji koniecznej do złożenia się o rada do seksuologa.