Sankcja 30 za brak kasy fiskalnej

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakiś przedsiębiorca, który tworzy usługi czy dokonuje sprzedaży na praca osób fizycznych i rolników liczących się na zasadzie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą ciągle mieć z niektórych przywilejów podatkowych, bez potrzebie nabywania kas fiskalnych.

Skoro nie ma celu posiadania kasy. Samym z przepisów, który wchodzi do celu 2016 roku, jest przepis traktujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne ruchy w ubiegłym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesu firm, które rozpoczęły kampania w czasie trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do pierwszej miesięcy prowadzenia akcje w określonym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawu przedsiębiorstw, jakie muszą robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, które nie realizują naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w systemie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których zajmuje limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę finansową w przeciągu 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten sam obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z opcją spłacenia ich w tamten styl niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy spłacalibyśmy się na bazie faktur za wykonane usługi na myśl osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników i jednych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.