Mikroskop elektronowy i skaningowy

Obecnie metalurgia jest dziedziną, która tworzy nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, ale jednocześnie porusza się badaniem struktur w klasy makro. W ostatnim sensu zazwyczaj rozgrywa się doświadczenia na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest rzeczą, która pojawiła się już kilkaset lat temu. Jednak tylko zależnie od młoda różnego typie mikroskopy zaczęto używać w metalurgii. W obecnych czasach są one potrzebne podczas pracy z tematami inżynierskimi. Dziś we wspomnianej dziedzinie najbardziej częste są mikroskopy metalograficzne, które stosuje się między innymi do poszukiwania zgładów metalowych lub tamte ich przełomów. Istnieje zatem technologia obrazowania, którą wypełnia się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które zezwalają na uwagę struktury na okresie atomowym oraz mikroskopy świetlne, charakteryzujące się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych urządzeń są niezwykle istotne, gdyż dzięki temuż możemy stwierdzić innego typie mikropęknięcia w środku bądź ich pochodzenie. Możliwe jest jednocześnie obliczenie udziału fazowego, a też dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temu potrafimy jeszcze określić ilość i sposób wtrąceń, a także wiele kolejnych istotnych elementów, z elementu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału kupią na dokładną obserwację struktury materiału, dzięki czemu w przyszłości możemy zapobiec wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych jest bardzo istotne, gdyż dzięki temuż potrafimy szybko wykryć wady materiału. Ale o mieć, iż obsługa tego rodzaju sprzętu jest skomplikowana. Z tegoż względu doświadczenia na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.