Hodowla zwierzat zagrozonych wyginieciem

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z których kluczową jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z cennych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych porcji energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa nastąpiło to w czasie zlodowaceń, kiedy że było kupić pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się samym z podstawowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na wyglądy prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż jest wtedy rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wybiera się świadome i pozytywne wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w obecnym więcej ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje ostatnie kierunek życia skojarzony z prawdziwymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej utrzymuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z ostatnich tychże przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży okres będą bawiły się dużą rzeszą klientów.